கூகிள் குழுமம் Facebook Twitter     தொடர்புக்கு வாயில்  
காணொளி TS படைப்பாளிகள் TS தொழில்நுட்பம் TS போட்டிகள் TS தொடர்கள் TS குறும்பட சேமிப்பகம் TS குறும்பட வழிகாட்டி TS குறும்பட திறனாய்வு TS மற்றவை

காணொளி பகுதியில் குறும்படங்கள் மற்றும் குறும்பட நிகழ்வு சார்ந்த வீடியோக்கள் இடம்பெறும்.
 
 

 

 

 

 

 
     
     
     
   
காணொளி
1
 
 

முக்கியக் குறிப்பு.

*குறும்படங்களை காண அதன் புகைப்படங்களின் மீது சொடுக்கவும். (Click the Thumbnail Image)

*குறும்படங்களை கான்பதிலோ, அல்லது பார்ப்பதிலோ ஏதேனும் சிரமம் ஏற்பட்டால் இங்கு சொடுக்கவும். (Click Here)

 

 

 

 
     
     
     

வாயில் TS  காணொளி TS மற்றமொழிக் குறும்படங்கள்

 
மற்றமொழிக் குறும்படங்கள்
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
இயக்குனர் K. Murugan
தயாரிப்பு Jai Matha Cine Creations
கால அளவு 13 /10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
இயக்குனர் Ahmed Imamovic
தயாரிப்பு  
கால அளவு 09/16. நிமி / நொ
பார்த்தவர்கள் 798,724
இயக்குனர் Ferdinand Dimadura
தயாரிப்பு  
கால அளவு 06/10. நிமி / நொ
பார்த்தவர்கள் 5325
இயக்குனர்  
தயாரிப்பு  
கால அளவு 08/48. நிமி / நொ
பார்த்தவர்கள் 385,856
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
இயக்குனர்  
தயாரிப்பு  
கால அளவு 01/00. நிமி / நொ
பார்த்தவர்கள் 4,253
இயக்குனர்  
தயாரிப்பு  
கால அளவு 02/58. நிமி / நொ
பார்த்தவர்கள் 833
இயக்குனர்  
தயாரிப்பு  
கால அளவு 06/27. நிமி / நொ
பார்த்தவர்கள் 2,981,228
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
இயக்குனர்  
தயாரிப்பு  
கால அளவு 3நிமி / 01 நொ
பார்த்தவர்கள் 708,173
இயக்குனர்  
தயாரிப்பு  
கால அளவு 03 நிமி /48 நொ
பார்த்தவர்கள் 2,770
இயக்குனர்  
தயாரிப்பு  
கால அளவு 3 நிமி /48 நொ
பார்த்தவர்கள் 2,770
 

வாசகர்கள் தங்கள் படைப்புகளை editor@thamizhstudio.com என்கிற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும்.

படைப்புகள் வேறெந்த வடிவிலும், வேறெந்த ஊடகங்களிலும் வெளிவந்திருக்கக் கூடாது. படைப்புகளை யுனி கோட் வடிவில் அனுப்பவும். அல்லது பயன்படுத்திய எழுத்துருவை தெரிவிக்கவும்.


   
எங்களைப் பற்றி  
|  விதிமுறைகள்  |  விளம்பர உதவி  |  நன்கொடை  |  தள வரைபடம்

© காப்புரிமை: கூடு (தமிழ்ஸ்டுடியோ.காம்)
Best viewed in Windows 2000/XP
|  Resolution: 1024X768  |  I.E. v5 to latest  |  Mozilla Latest Version  |  Chrome and all other Browsers Latest Version.