பேசாமொழி :: மாற்று படங்களுக்கான இணைய மாத இதழ்
 

 
   
 
இதழ் - 1
15 - மார்கழி - 2012 (December)
இதழ் - 2
15 - தை -2013 (January)
இதழ் - 3
15 - மாசி -2013 (February)
இதழ்: 4
15- பங்குனி -2013 (March)
-------------------------------------------------------------------------------------------
இதழ்: 5
15 - சித்திரை -2013 (April)
இதழ்: 6
15 - வைகாசி -2013 (May)
இதழ்: 7
15 - ஆனி -2013 (June)
இதழ்: 8
15 - ஆடி -2013 (July)
-------------------------------------------------------------------------------------------
இதழ்: 9
15 - ஆவணி -2013 (August)
இதழ்: 10
15 - புரட்டாசி -2013 (September)
இதழ்: 11
15 - ஐப்பசி -2013 (October)
இதழ்: 12
15 - கார்த்திகை -2013 (Navember)
-------------------------------------------------------------------------------------------
இதழ்: 13
05 - பங்குனி -2014(March)
இதழ்: 14
05 - சித்திரை -2014
(April )
இதழ்: 15
05 - வைகாசி -2014 (May)
இதழ்: 16
05 - ஆனி -2014 (June)
-------------------------------------------------------------------------------------------
இதழ்: 17
01-15 - ஆனி -2014 (July)
இதழ்: 18
15-30 - ஆனி -2014 (July)
இதழ்: 19
01-15 -ஆவணி -2014 (August)
இதழ்: 20
15-30 -ஆவணி -2014 (August)
-------------------------------------------------------------------------------------------
இதழ்: 21
01-15 - ஆவணி -2014 (September)
இதழ்: 22
15-30 - புரட்டாசி  -2014 (September)
இதழ்: 23
01-15 - புரட்டாசி  -2014 (October)
இதழ்: 24
15-30 - ஐப்பசி -2014 (October)
-------------------------------------------------------------------------------------------
இதழ்: 25
01-15 - ஐப்பசி -2014 (November)
இதழ்: 26
15-30 - கார்த்திகை -2014 (November)
இதழ்: 27
01-15 - மார்கழி -2014 (December)
இதழ்: 28
01-15 - தை -2015 (January)
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
இதழ்: 29
01, 2015 (February)
இதழ்: 30
01, 2015 (March)
இதழ்: 31
01, 2015 (April)
  

go to top  

இந்தக் கட்டுரை பற்றிய உங்கள் கருத்துகளை அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: pesaamoli@gmail.com

முகநூலில் இணைய: http://www.facebook.com/pesaamoli

 
 
காப்புரிமை © பேசாமொழி
  </